Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.02.2017 13:29 - Fluvastatin или защо ги ручаме жабетата
Автор: elenkokoschkov Категория: Други   
Прочетен: 321 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 06.02.2017 15:26

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
В проучването LIPS (Lescol Intervention Prevention Study), ефектът на флувастатин върху сериозни сърдечносъдови събития се оценява при пациенти с коронарна сърдечна болест, които първо са преминали успешно транскатетърна сърдечносъдова терапия. Проучването включва мъже и жени на възраст 18-80 години с изходни стойности на общия холестерол от 3.5-7.0 mmol/L

В това рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изпитване участват 1677 пациенти /844 в групата на флувастатин и 833 в групата на плацебо/. Сериозните сърдечносъдови събития се определят като сърдечна смърт, нефатален инфаркт на миокарда и реинтервенция (включително байпас на коронарната съдова присадка (CABG ), повторна транскатетърна сърдечносъдова терапия (ТСТ) или ТСТ на нова лезия). В това изпитване е използвана доза флувастатин от 80 mg дневно в продължение на 4 години.

Макар ,че общият сборен краен резултат показва значително понижение на сериозните сърдечносъдови събития /22%/ в сравнение с плацебо (р=0.013), отделните компоненти /сърдечна смърт, нефатален инфаркт на миокарда и реинтервенция/ не достигат статистическа значимост.

С други думи "МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖИМ"

Luvinsta tabl. prolong. 80 mg x 250
  ИНХИБИТОРИТЕ НА HMG-COA РЕДУКТАЗАТА (СТАТИНИ) МОГАТ ДА УВЕЛИЧАТ РИСКА ОТ НОВОПОЯВИЛ СЕ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
  LIPITOR,ZOCOR-СТАТИНИТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ И ЗАГУБА НА ПАМЕТ
"4.3. Противопоказания/Luvinsta tabl. prolong. 80 mg x  250/

Свръхчувствителност към активната субстанция или към някое от помощните вещества.
Пациенти с активно чернодробно заболяване или необяснимо, упорито покачване на стойностите на серумните трансаминази /виж т. 4.2 и 4.8/.
Бременност и кърмене /виж т. 4.6/

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба

Чернодробна функция
Както и при другите липидопонижаващи лекарства, препоръчва се изследване на чернодробната функция преди началото на терапията и 12 седмици след началото на лечението, или след увеличаване на дозата, а след това - периодични тестове при всички пациенти. Особено стриктно трябва да се следи състоянието на пациентите, чиито нива се повишават в отговор на лекарството, като изследването незабавно се повтаря и след това се правят по-чести изследвания. Ако увеличението в стойностите на аспартат аминотрансфераза (AST) или аланин аминотрансфераза (ALT) надхвърли 3 пъти горната граница на нормалната стойност и се задържи, терапията трябва да бъде прекратена. В много редки случаи се наблюдава хепатит, който може да е свързан с лекарствения продукт, но той отшумява след прекратяване на неговата употреба.
Необходимо е особено внимание, когато fluvastatin се прилага при пациенти с анамнеза за чернодробно заболяване или злоупотреба с алкохол.

Скелетна мускулатура
При прием на fluvastatin рядко се съобщава за миопатия, и много рядко - за миозит и рабдомиолиза. При пациенти с необяснима дифузна миалгия, мускулна чувствителност или мускулна слабост, и/или изразено повишение на стойностите на креатинин киназа (CK), трябва да се има пред вид възможността за миопатия, миозит или рабдомиолиза. По тази причина пациентите трябва да бъдат съветвани да съобщават незабавно за необяснима мускулна болка, мускулна чувствителност и мускулна слабост, особено ако те са съпътствани с неразположение или повишена температура.

Измерване на креатинкиназата
Няма данни за необходимост да се следи рутинно общата плазмена креатинкиназа или нивата на други мускулни ензими при асимптомни пациенти, лекувани със статини. Ако креатинкиназата трябва да се измерва, измерването не трябва да се извършва след тежка физическа дейност или в присъствието на други вероятни причини за повишаването на креатинкиназата, тъй като това затруднява оценката на стойностите.

Преди лечението
Подобно на всички останали статини, лекарите трябва да предписват Fluvastatin с повишено внимание при пациенти с предразположение към рабдомиолиза и свързаните с нея усложнения. Нивото на креатинкиназата трябва да се измери преди началото на лечението с Fluvastatin в следните случаи:
• Бъбречно увреждане
• Хипотиреоидизъм
• Персонална или фамилна анамнеза за наследствени мускулни нарушения
• Анамнеза за мускулна токсичност със статин или фибрат
• Злоупотреба с алкохол
• При пациенти в старческа възраст (възраст >70 години) трябва да се вземе под внимание необходимостта от такова измерване, съобразно наличието на други фактори, предразполагащи към рабдомиолиза.
В такива случаи рисковете от лечението трябва да се разглеждат във връзка с възможната полза от него и се препоръчва клинично мониториране. Ако изходните нива на креатин киназата са значително повишени /> 5 пъти над горната граница на нормата/, нивата трябва да се измерят отново 5 до 7 дни по-късно за потвърждаване на резултатите. Ако изходните нива на креатин киназата са все още значително /> 5 пъти над горната граница на нормата/, лечението не трябва да започва.

Интерстициално бъбречно заболяване
При прилагането на някои статини се съобщава за отделни случаи на интерстициално белодробно заболяване, особено при продължителна терапия /виж т. 4.8/. Симптомите включват диспнея, непродуктивна кашлица и общо влошаване на здравословното състояние /умора, отслабване и повишена температура/. Ако има подозрения, че пациентът е развил интерстициално белодробно заболяване, терапията със статин трябва да бъде преустановена.

По време на лечението
Ако по време на лечението с Fluvastatin се появят мускулни симптоми като болка, слабост или крампи, трябва да се измерят нивата на креатинкиназата. Ако тези нива са значително повишени (> 5 х горната граница на нормата), лечението трябва да бъде прекратено.
Ако мускулните симптоми са тежки и причиняват ежедневен дискомфорт, даже и ако нивата на креатинкиназата са понижени с по-малко от 5 х горната граница на нормата, трябва да се обмисли възможността за прекратяване на лечението. Ако симптомите изчезнат и нивата на креатинкиназата се върнат на нормата, може да се помисли за повторно включване на Fluvastatin или друг статин в най-ниска доза и под строг контрол.
Има съобщения, че рискът от миопатия се засилва при пациенти, лекувани с имуносупресивни лекарства /включително циклоспорин/, фибрата, никотинова киселина или еритромицин заедно с други HMG-CoA редуктазни инхибитори. В клинични изпитвания ,обаче, миопатия не се наблюдава при пациенти, лекувани с Fluvastatin в комбинация с никотинова киселина, фибрата или циклоспорин. Изолирани случаи на миопатия се наблюдават в постмаркетинговия период при едновременно приложение на Fluvastatin с циклоспорин , както и на Йиуа81аип и колхицин. Ползата от комбинираното приложение на г!иуа51а1т с фибрата, ниацин или колхицин трябва внимателно да бъде оценена по отношение на възможния риск от тези комбинации, и Fluvastatin трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти на такова комбинирано лечение /виж т. 4.5/.

Хиперлипопротеинемия
Няма налични данни за приложението на Fluvastatin при пациенти с хиперлипопротеинемия с повишени нива на триглицеридите.

Хомозиготна Фамилна хиперхолестеролемия
Няма налични данни за приложението на Fluvastatin при пациенти с рядко състояние познато като фамилна хиперхолестеролемия. Очакваният ефект е малък поради недостига на LDL-рецептор при тези пациенти. По тази причина не се препоръчва употребата на Fluvastatin при тези пациенти.
И сега черешката на тортата
Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции са леки гастроинтестинални симптоми, безсъние и главоболие. При употребата на някои статини се съобщава за следните нежелани реакции:
• Загуба на паметта
• Нарушена сексуална функция
• Депресия
• Изолирани случаи на интерстициално белодробно заболяване, особено при продължително лечение /виж т.4.4/

Нарушения на кръвта и лимфната система
Много редки: тромбоцитопения

Нарушения на нервната система
Чести: главоболие, умора, замайване.
много редки: Парестезия, дизестезия, хипестезия и периферна
невропатия, за която е известно, че също е свързана с хиперлипидемични нарушения.

Стомашно-чревни нарушения
Чести: Диспепсия, коремна болка, гадене , запек, флатуленция,
диария.
Много редки :Остър панкреатит

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
Редки: Кожни реакции на свръхчувствителност, като обрив,
уртикария.
Много редки: Други кожни реакции (напр. екзема, дерматит, булозна екзантема), лицев едем, ангиоедем

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан
Чести: Болки в ставите
Редки: Миалгия, мускулна слабост, миопатия.
Много редки: Рабдомиолиза, миозит,реакции подобни на лупус
еритематодес.

Съдови нарушения
Много редки: Васкулит

Хепатобилиарни нарушения
Много редки: Хепатит

Психични нарушения
Чести: Нарушения на съня, включително безсъние и кошмари.

Лабораторни показатели
При малък брой пациенти /по-малък или равен на 2%/ е установено повишение на трансаминазните нива 3 пъти над горната граница на нормата. Повишение на нивата на креатинкиназа повече от 5 пъти над горната граница на нормата е наблюдавано при 0.3-1.0% от пациентите, получаващи установени дози флувастатин по време на клинични изпитвания.
   Гласувай:
2
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: elenkokoschkov
Категория: Други
Прочетен: 678681
Постинги: 657
Коментари: 1123
Гласове: 2856
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031